Dla kogo jest ten blog?

„…jeśli uporządkujesz swoje wnętrze, odnajdziesz swoje miejsce, swoją oazę bezpieczeństwa, wszystko wokół układa się jakby samo.”

Agnieszka Kozak, Aneta Pietrzak

Do czytania zapraszam osoby, które:

  • piją alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy i chciałyby w trwały sposób zmienić dotychczasowe nawyki spożywania alkoholu,
  • są uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, tytoniu, hazardu, seksu, gier sieciowych itp.
  • żyją w bliskim związku z osobą nadużywającą środków psychoaktywnych bądź uzależnioną od czynności i czują się nieszczęśliwe,
  • są dorosłymi dziećmi osób nadużywających alkoholu (w przeszłości bądź teraźniejszości) i zaczynają spostrzegać, że fakt ten niekorzystnie wpływa na ich aktualne życie zawodowe, rodzinne, emocjonalne,
  • po prostu chcą wiedzieć więcej na temat problematyki uzależnień.

Celem tej strony jest przybliżenie problematyki uzależnień wszystkim tym, którzy są nią zainteresowani. Treści adresowane są przede wszystkich do osób, które zmagają się z problemem uzależnienia, jak również do rodzin tych osób. Mam głobokie przekonanie, że rzetelna informacja na temat charakteru trudności, z którą przyszło nam się zmierzyć  niejednokrotnie pozwala zorientować się w sytuacji i poczuć grunt pod nogami. Mam również cichą nadzieję, że może zmotywować do podjęcia aktu odwagi, którego celem będzie zwrócenie się o pomoc i walka o samego siebie.

Strona ta będzie miała charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpi oddziaływań terapeutycznych, jeśli podobne oddziaływania są wskazane.