Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT

Test ten został opracowany przez Światową Organizację Zdrowia w formie przewodnika dla podstawowej opieki zdrowotnej. Jego celem jest rozpoznawanie osób, które piją w sposób ryzykowny bądź szkodliwy dla zdrowia. Faktem jest jednak, że może on również wykryć uzależnienie. AUDIT skupia się na procesie wstępnej diagnozy.

AUDIT składa się z dwóch części. Są to:

  1. WYWIAD ALKOHOLOWY AUDIT – zawiera on 10 pytań, które dotyczą specyficznych cech używania i działania alkoholu.
  2. KLINICZNE NARZĘDZIE PRZESIEWOWE – nie odnosi się bezpośrednio do problemów związanych z alkoholem, natomiast do doznanych urazów, badań klinicznych, wyników badań krwi (określenie wartości gamma-glutamylo-transpeptydazy).

Czytaj dalej

Jak sprawdzić czy piję w sposób problemowy?

Celem ułatwienia rozpoznawania problemowych wzorców picia alkoholu opracowano wiele krótkich testów, tak zwanych przesiewowych, za pomocą których można ocenić rodzaj problemów alkoholowych. Testy te stanowią użyteczne narzędzie w pracy zarówno dla osób, które są profesjonalnie związane ze służbą zdrowia (lekarzy, pielęgniarek) jak i dla tych wszystkich, którzy z jakichś powodów chcą sprawdzić czy piją w sposób bezpieczny.

Do najbardziej popularnych testów tego typu należą:

  • AUDIT (10 pytań wywiadu oraz krótki test badania klinicznego),
  • CAGE (4 pytania),
  • MAST (10 lub 24 pytania).

Czytaj dalej